လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် ချူပ်ဆိုသော ကန်ထရိုက်စာချူပ်များတွင်လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ခြင်းမရှိက ပေးလျော်ရန် အာမခံစာတမ်း ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးသော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။

 

Bank Guarantee (or) Performance Guarantee ဘဏ်အာမခံစာတမ်းထုတ်ပေးခြင်း

ဘဏ်အာမခံ စာတမ်း(Bank Guarantee (or) Performance Guarantee) ဆိုသည်မှာ –

  • လုပ်ငန်း အတွက် နှစ်ဦး သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အခါတွင် ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊
  • အစိုးရ / ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် အချင်းချင်း (သို့မဟုတ်) အပြန်အလှန် ရေတို/ရေရှည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သတ်မှတ်ကာလအတွင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန်အာမခံခြင်းကိစ္စလိုအပ်သည့်အခါ၊
  • တင်ဒါ/လေလံ ကိစ္စရပ်များ အတွက် ကာလတို အာမခံပေးရန် လိုအပ်သည့် အခါ၊ ဘဏ်မှကြားခံ အာမခံပြီး ဘဏ်အာမခံစာတမ်း (Bank Guarantee) ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

bg

အာမခံအဖြစ်ပေးအပ်နိုင်မည့်ပစ္စည်းများ                                        ဝန်ဆောင်ခ

(၁) အပ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊                                               သက်တမ်း(၃)လ- ကျပ်(၁၀၀)လျှင်(၀.၅%)

(၂) ငွေသား                                                                            သက်တမ်း(၆)လ – ကျပ်(၁၀၀)လျှင်(၁%)

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ၊                                          သက်တမ်း(၁)နှစ် – ကျပ်(၁၀၀)လျှင်(၂%)

 

Bank Guarantee ဘဏ်လက်မှတ်လျှောက်ထားသော Customer ၏ လိုအပ်ချက်များ

၁။ လျှောက်ထားသူအမည်ဖြင့် ဘဏ်တွင်စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်၊

၂။ အာမခံ စာတမ်း ထုတ်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ် သက်သော စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု/ တင်ဒါ / လေလံတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် စာချုပ်စာတမ်းမူရင်းတင်ပြရန်နှင့် မိတ္တူပေးအပ်ရန်၊

၃။ ဘဏ်မှအာမခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည့်ငွေ ပမာဏနှင့် လုံလောက်/ခိုင်မာမှုရှိသော အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် လျှောက်ထားသူ ပိုင်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းအထောက် အထားများနှင့်  အပ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်အထောက်အထား များအားအာမခံအဖြစ် ပေးအပ်ရန်၊

၄။ လျှောက်ထားသူ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောအထောက် အထားများ၊

(လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းမှတ်တမ်း၊ Form-6/Form-26/Form-E)

၅။ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း၊

၆။ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက် မူရင်း၊

ဘဏ်အာမခံ စာတမ်းသည်သက်တမ်းစေ့ရောက်ပါက အာမခံ ပျက်ပြယ်သောကြောင့် မူလဘဏ်မှထုတ်ထားပေးသော ဘဏ်အာမခံစာတမ်း (မူရင်း)အားဘဏ်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Calculator