• နေ့အလိုက် စာရင်း လက်ကျန် ငွေပေါ်တွင် အတိုး ခံစားခွင့် ပေးသည့် အထူးအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါသည်။
  • သိန်းတစ်ရာအထက် ၆%၊ သိန်းတစ်ရာအောက် ၄% ဖြင့် မည်သည့်ပမာဏမဆို နေ့စဉ် တွက်ချက် မှတ်သားလျက်
    အတိုးကို(၃)လပတ် ကုန်ဆုံးသည့် အချိန် ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ မတ်လ များတွင် ထည့်သွင်း ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

တစ်ဦးချင်း ဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများ အမည်ဖြင့် ဖြစ်စေ စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များ

တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်မည် ဆိုပါက-

မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
အသက်(၁၈)နှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
စာရင်း ဖွင့်ရာတွင် မှတ်ပုံတင် တစ်ပါတည်း ယူဆောင် လာရပါမည်။

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း ဆိုပါက

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း
ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်
ဒါရိုက်တာ အမည်စာရင်း
ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်ရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်
ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စား ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အမည် ၊ ၎င်းတို့၏ လက်မှတ်များနှင့် ကုမ္ပဏီ တံဆိပ်တုံး

 

ငွေထုတ်ခြင်း

ငွေထုတ်ယူမည် ဆိုပါက မှတ်ပုံတင် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငွေကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူနိုင်သည့် အပြင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လည်း ငွေထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။

Interest Calculator