• ချက်လက်မှတ်ကို အသုံးပြုခွင့် ရှိသဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် အထူးသင့်လျော် အသုံး ဝင်ပါသည်။
  • စာရင်းရှင် စာရင်းသို့ ငွေသားသွင်းခြင်း၊ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ ချက်လက်မှတ် များအား ငွေကောက်ခံ ပေးခြင်းတို့ အပြင် ဘဏ်နှင့် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားပြီး (Standing Instruction) ပေးထားခြင်းဖြင့် လစဉ် ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ ငွေပေးချေခြင်းများ ၊ စာရင်း တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းရွေ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။


စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်များ ၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်  ကုမ္ပဏီများ ၊ အစုစပ်များ ၊ သမဝါယမများ ၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အခြား အသင်း အဖွဲ့များ(ကလပ် အသင်းများ)၊ ယုံကြည်   အပ်နှံသူများ(Trust Account)  ၊ ဒေသန္တရ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ အမည်ဖြင့် ဖြစ်စေ စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ ကနဦး စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကျပ် ၁,ဝဝဝ ဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပြီး အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေ ကျပ် ၁,ဝဝဝ ထားရှိရပါမည်။ စာရင်းရှင် ဖွင့်သူတိုင်းကို ချက်လက်မှတ် စာအုပ် ထုတ်ပေးပါသည်။ Bearer Cheque (သို့) Order Cheque ကို မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း

၁။ တစ်ဦးချင်း ဖွင့်သော စာရင်းများတွင် စာရင်းပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးလျှင် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ တစ်ဦးနှင့် အထက် ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်သော စာရင်းများတွင် စာရင်း ဖွင့်လှစ်သူ နှစ်ဦး ပူးတွဲ၍ ဖြစ်စေ ၊ တစ်ဦးဦးမှ ဖြစ်စေ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ ငွေထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ ကုမ္ပဏီအစုစပ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များတွင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၊ အမှုဆောင် အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အာဏာ ပေးထားသော လူပုဂ္ဂိုလ် (များ)မှ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ ငွေထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။


ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း

စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူ လိုပါက ချက်လက်မှတ် အသုံးပြု၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ချက်လက်မှတ်ပေါ်တွင် ပြင်ရာ၊ ဖျက်ရာများ ရှိပါက စာရင်းပိုင်ရှင်မှ လက်မှတ်ရှည် ရေးထိုးရမည် ဖြစ်ပါသည်။


စာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ် ထားသူများအား အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၁။ ငွေကောက်ခံ ပေးခြင်း ၊ ငွေပေးချေ ပေးခြင်း ၊
၂။ ဘဏ်သို့ Standing Instruction ပေးထားမည် ဆိုပါက လစဉ် ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၃။ ချေးငွေ စည်းကမ်းချက် များနှင့် ညီညွတ်လျှင် ဦးစားပေး ငွေထုတ် ချေးပေးခြင်း။
၄။ လုံခြုံမှု အတွက် ပစ္စည်းအပ်နှံ နိုင်ခြင်း။
၅။ ဘဏ်အာမခံချက် လက်မှတ်များကို ရရှိစေရန် စီမံပေးနိုင်ခြင်း။


လစဉ် ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ ပေးပို့ခြင်း

စာရင်းရှင် စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော သူထံသို့ လဆန်းတိုင်းတွင် ယခင်လမှ ငွေသွင်းငွေထုတ်များကို ဖော်ပြသော လစဉ် စာရင်းရှင်းတမ်းကို ပေးပို့ပါမည်။ ဘဏ်လက်ကျန် သက်သေခံ လက်မှတ်ကို စာရင်း ပိုင်ရှင်မှ တောင်းခံလျှင် ထုတ်ပေးပါမည်။

 

Interest Calculator