•  အပ်ငွေအတွက် ငွေကျပ် ၁၀,ဝ၀ဝ မှ စတင်၍ မိမိ သတ်မှတ်ထားသော ငွေပမာဏအား လစဉ် ပေးသွင်း သွားရပါမည်။
  • အပ်ငွေအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ၈.၅ % အတိုးပေးပါသည်။
  • အတိုးကို နှစ်စဉ် သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးသည့် အချိန် ဇွန်လ ၊စက်တင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ မတ်လများတွင် ထည့်ပေးပါသည်။
  • တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ရန် ငွေထုတ်သည့် အချိန်တွင် ရှိသည့် နှစ်အလိုက် အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေပေါ် ၃% ထပ်ဆောင်း အတိုးနှုန်း ခံစားခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။

Interest Calculator