•  အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၁,၀ဝဝ ဖြင့် စတင်စာရင်းဖွင့် အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
  •  တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့်အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများ ၊ လူမှုရေး ၊  ဘာသာရေးနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
  •  တစ်နှစ်လျှင် ၈.၇% အတိုးပေးပါသည်။
  •  အတိုးကို နှစ်စဉ် သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးသည့်အချိန် ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊ဒီဇင်ဘာလ၊မတ်လ များတွင်ထည့်ပေးပါသည်။
  •  အာမခံငွေစုဘဏ်စာရင်း
    ဌာန၊အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ အသီးသီးတို့တွင် ငွေကြေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် အာမခံငွေစုဘဏ် စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်လိုပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်း၊ကုမ္ပဏီ အသီးသီးတို့၏   ဌာနအကြီးအကဲစာဖြင့် အာမခံ ငွေစုဘဏ်စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး၊ ငွေသွင်း / ငွေထုတ်ကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲ၏ စာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Interest Calculator