• (+951) 925 3343

အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) သင်ကြားပို့ချခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် A bank’s Training Center (Bayintnaung Branch) တွင် အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းအပတ်စဉ် (၁၅) အား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသားဦးရေ (၁၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၂၉.၄.၂၀၁၉ မှ ၁၄.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို သင်ကြားပို့ချပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်…..
#Abank
#Standing_with_you
www.abank.com.mm