• (+951) 925 3343

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

#ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
ဒီဇိုင်းပိုင်းစိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် A bank ရန်ကုန်ရုံးချုပ် (No.12-09/10 (Level 12), Junction City Tower ,ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း , ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် . ဖုန်း 01-9253343 ~ 45 ) (သို့) customerservices@abank.com.mm သို့ (၁၀.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
#Abank
#Standing_with_you