fbpx

25. Billing statement date ဆိုသည်မှာအဘယ့်နည်း။

Billing
statement date သည် လစဥ်လတိုင်း၏ (၁) ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး A bank မှ e-statement အား အီးမေးလ် မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ e-statement date သတ်မှတ်ချက်သည် A bank ၏ဆုံးဖြတ်ချက် အရပြောင်း လဲနိုင်ပြီး ထိုပြောင်းလဲမှုတိုင်းအတွက် သင့်အား အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။