fbpx

37. ကတ်ပျောက်ဆုံး၊ အခိုးခံရခြင်းမှ ကတ်ပြန်လည်တွေ့ရှိလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

A
bank Credit Card ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) အခိုးခံရခြင်းမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိလျှင် သင်၏
A
+ Wallet app ထဲသို့ ၀င်၍ သင်ကိုယ်တိုင် လော့ခ်ဖြည်ခြင်း (Unlock Card) ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (သို့)
A
bank Call Center (+၉၅၉ ၇၇၀၇၀၇၈၈၈) သို့ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခြင်း၊ နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲသို့သွားခြင်းဖြင့် မည်သို့ပြန်လည်တွေ့ရှိ ကြောင်း အတည်ပြုချက်များအား ဖြေဆို၍ ကတ်အား ယာယီပိတ်ထားခြင်းမှ ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။