fbpx

42. လစဥ်စာရင်းရှင်းတမ်း (monthly statement) မရရှိခဲ့ပါက မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

လစဥ်စာရင်းရှင်းတမ်းအား
အီးမေးလ်မှ တစ်ဆင့်မရရှိခဲ့ပါက ထိုပြဿနာအား‌ဖြေရှင်းရန် နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲ (သို့) A bank Call Center (+၉၅၉ ၇၇၀၇၀၇၈၈၈) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။