fbpx

7. Credit Limit ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

Credit
Limit ဆိုသည်မှာ
Credit
Card ဖြင့်ငွေပေးချေရာတွင် ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပေးထားသော ကြိုတင် သုံးစွဲနိုင်မှု‌ ငွေကြေးပမာဏအား ဆိုလိုပါသည်။ Customer မှတင်ပြသော အထောက်အထားများပေါ်မူတည်၍ အများဆုံး
Credit
Limit ပမာဏအား ဘဏ်မှချမှတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။