ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားရှည်အုပ်စု၊ ဒါးကဝ ကျေးရွာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် A bank မှ ချေးငွေကူညီပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားရှည်အုပ်စု၊ ဒါးကဝ ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် လိုအပ်ငွေ ၂၂သန်းအား ပုသိမ် A bank (SME) မှ ၁၅.၅.၂၀၁၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် A bank ပုသိမ်ရုံးခွဲရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ သတ်မှတ်ထားသောအတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေ ကူညီထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါသည်။
#Abank
#Standing_with_you
www.abank.com.mm